Beginner Club

Looking Forward

Thành viên

Danh sách các thành viên chính thức của Beginner Club – update 04-07-09

 1. Lương Gia Huy – huy.lnggia@gmail.com – nhân vật không quan trọng
 2. Nguyển Gia Quỳnh Trân – quynhtran3000us@yahoo.com –  (tổng quỹ)
 3. Đặng Ngọc Phương Thúy – bluesky3749@yahoo.com
 4. Vương Hoàng Dương – vuonghoangduong2006@gmail.com – (dự án Teambuilding)
 5. Tạ Thị Phương Thùy – anhnang_tim@yahoo.com
 6. Nguyễn Thị Kim Anh – kimanh_252@yahoo.com
 7. Trầm Khoan Minh Quân – quanbattousai@yahoo.com
 8. Trần Vũ Hoàng Giang – del_piero_36@yahoo.com
 9. Nguyễn Trần Đoan Trang – trang_311@yahoo.com
 10. Huỳnh Trí Thiện – yagami1005@yahoo.com
 11. Vũ Minh Hoàng – hunterx601@gmail.com
 12. Nguyễn Khánh Vũ – hero_gjnj@yahoo.com.vn
 13. Lại Phạm Hoàng Anh – hoanganh12344@yahoo.com – (USA)
 14. Nguyễn Bảo Anh Diễm – himura12990@yahoo.com
 15. Bùi Thị Dung – kulunsausi@yahoo.com.vn
 16. Nguyễn Hồng Phúc – butmaymuctim@gmail.com
 17. Nguyễn Vũ Bảo – baominto@gmail.com
 18. Phạm Văn Bình – binhpv90@yahoo.com.vn
 19. Nguyễn Anh Hiền – leejunki3@gmail.com
 20. Nguyễn Hoàng Thiên Mạnh Quân – manhquan1504@yahoo.com
 21. Hồ Trần Mai Thương – naibambi158@yahoo.com
Advertisements
 
%d bloggers like this: